Redakcja

prof. dr hab. n.med. Iwona Cygankiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Klinice Elektrokardiologii Katedry Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii; kierownik Pracowni Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, zastępca Kierownika Kliniki Elektrokardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Odbyła staże naukowe w Hospital San Pau w Barcelonie oraz w University of Medicine w Rochester (USA). Prezydent International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) w kadencji 2019–2021 oraz członek Board of Trustees (ISHNE, od 2013), a także Przewodnicząca Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (SENiT) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2013-2015 i członek Zarządu SENiT (2007-2017), członek Sekcji Rytmu, Sekcji „30” oraz Sekcji Kardiologii Sportowej (członek Zarządu w latach 2011–2013). Wchodzi w skład rad redakcyjnych „Annals of Noninvasive Electrocardiology i Cardiology Journal” oraz jest recenzentem wielu czasopism polskich i zagranicznych. Główne tematy badawcze koncentrują się wokół elektrokardiologii, w szczególności elektrokardiograficznej stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego oraz technik ambulatoryjnego monitorowania EKG. W ramach prac badawczych współpracuje z wieloma uniwersytetami medycznymi w Europie i w USA. Jest autorką ponad 150 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym współautorką wytycznych dotyczących turbulencji rytmu serca pod patronatem ISHNE, konsensusu na temat bloków międzyprzedsionkowych (ISHNE), rekomendacji polskich towarzystw kardiologicznego i onkologicznego na temat postępowania kardiologicznego u chorych z rakiem sutka, jest także edytorem i współautorem konsensusu na temat długotrwałych rejestracji EKG SENiT PTK (2013), rekomendacji na temat ambulatoryjnego monitorowania EKG (ISHNE/HRS 2017) oraz zastosowania aplikacji mobilnych w zaburzeniach rytmu serca (ISHNE/HRS/EHRA/APHRS 2020). Wielokrotnie organizowała lub współorganizowała krajowe i międzynarodowe kongresy z dziedziny elektrokardiologii.

 

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi