Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
single author/co-author monographs – 80 points
chapter – 20 points
News
stomatologia
05.10.2022

Wpis ENG test

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach 2 tomu recenzowanej monografii naukowej „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”. Celem planowanej monografii jest obszerne przedstawianie wyzwań, przed którymi stoi współczesna stomatologia. Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny. Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją dla Autorów UMedical Reports. Propozycje rozdziałów należy […]Read more »