Dla recenzentów

Dla recenzentów

Redakcja UMedical Reports składa serdeczne podziękowania wszystkim Recenzentom za akceptację zaproszenia do wykonania recenzji oraz czas i trud włożony w recenzowanie prac. Udział Recenzentów jest kluczowy dla zapewnienia wysokiego standardu naukowego serii.

W tej zakładce przygotowano formularz recenzji, który należy po wypełnieniu przesłać do redaktora prowadzącego dany proces publikacyjny. Zasady etyki publikacyjnej, których przestrzega redakcja UMedical Reports, są umieszczone w zakładce „Etyka publikowania”

2024 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi