Publikacje

2023

MONOGRAFIA_01_2023__PEKALA_SOBOW
1/2023
Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów Wiarygodność kliniczna wybranych narzędzi samoopisowych (kwestionariuszy) w rozpoznawaniu depresji
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-27-1
MONOGRAFIA_02_2023__BIGOS
2/2023
Monika Bigos, Małgorzata Brauncajs, MagdalenaKonieczka, Anna Michalak-Wikalińska, Sylwia Moskwa, Dorota Pastuszak-Lewandoska Bakteriologia ogólna
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-25-7
MONOGRAFIA_03_2023__WRZESINSKA_okladka
3/2023
Magdalena Wrzesińska Tworzenie innowacji w edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-29-5
MONOGRAFIA_04_2023__MARZEC_okladka
4/2023
Leszek Marzec Pierwsza pomoc i pomoc medyczna przedszpitalna w oparzeniach u dzieci
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-24-0
MONOGRAFIA_05_2023__CHMIEL_okladka
5/2023
Anna Chmiel-Bociąga, Rafał Owsianik, Krzysztof Nowak Subiektywna ocena wydolności stawów kolanowych po rekonstrukcji więzadła krzyżowo przedniego
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-30-1
MONOGRAFIA_06_2023__TROCHA
6/2023
Aleksandra Trocha, Dorota G. Piotrowska, Iwona E. Głowacka Aktywność biologiczna aminofosfonianów – najnowsze osiągnięcia
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-33-2
MONOGRAFIA_07_2023__okladka
7/2023
Redakcja naukowa: Monika Łukomska-Szymańska Problemy współczesnej medycyny. Część III
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-26-4
MONOGRAFIA_08_2023__okladka
8/2023
Magdalena Łysakowska, Dorota Gabriela Piotrowska, Iwona Elżbieta Głowacka Aktywność biologiczna sfunkcjonalizowanych izoksazolidyn
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-34-9
MONOGRAFIA_09_2023__okladka
9/2023
Łukasz Nikel Zastosowanie terapii EEG neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych i niektórych schorzeń
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-35-6
10/2023
Magdalena Grabkowska-Drużyc, Dorota G. Piotrowska, Iwona E. Głowacka, Aktywność biologiczna azetydyn-2-onów – najnowsze doniesienia
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-38-7