Dla Autorów

Koszty publikacji

Od 1.04.2022 r. opłata za publikację monografii autorskiej wynosi 1500 PLN (+VAT) dla autorów spoza Uczelni i 1000 PLN (+VAT) dla autorów afiliowanych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W przypadku rozdziału w monografii wieloautorskiej koszt publikacji wynosi 500 PLN (+VAT) dla autorów spoza Uczelni i 350 PLN (+VAT) dla autorów afiliowanych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi