Dla Autorów

Koszty publikacji

Do 31.12.2023 r. opłata za publikację monografii autorskiej wynosi 1500 PLN (+VAT) dla autorów spoza Uczelni i 1000 PLN (+VAT) dla autorów afiliowanych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W przypadku rozdziału w monografii wieloautorskiej koszt publikacji wynosi 500 PLN (+VAT) dla autorów spoza Uczelni i 350 PLN (+VAT) dla autorów afiliowanych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

Od 1.01.2024 r. obowiązuje nowy cennik opłat publikacyjnych:

Rodzaj publikacji Wersja Wysokość opłaty dla pracowników UMED Wysokość opłaty dla Autorów spoza UMED (netto)
Monografia do 96 tys. znaków 1239,00 zł 1700,00 zł
do 144 tys. znaków 1790,00 zł 2400,00 zł
  do 192 tys. znaków 2341,00 zł 3200,00 zł
       
Rozdział do 24 tys. znaków 412,00 zł 580,00 zł
do 48 tys. znaków 688,00 zł 960,00 zł

Podatek VAT w wysokości 23% jest doliczany do kosztów dla autorów zewnętrznych oraz przelewów z kont prywatnych pracowników UM w Łodzi.

 

2024 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi