Publikacje

2021

1/2021
Łysakowska Magdalena, Głowacka Iwona, Piotrowska Dorota Pochodne chinazolino-2,4-dionu – synteza i aktywność biologiczna
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-2-1
MONOGRAFIA_02_2021
2/2021
Redakcja naukowa: Tomasz Adamczewski, Jolanta Kujawa Innowacyjny model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i prewencyjnego u osób z zaburzeniami czynnościowymi kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-3-8
3/2021
Lias Saed, Ewa Olechnowicz, Ewa Balcerczak, Marek Mirowski, Aleksandra Sałagacka-Kubiak Znaczenie białek HMGA1, HMGA2 i HMGB1 oraz ich genów w raku płuca
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-4-5
4/2021
Monika Kujawa-Hadryś, Józef Kobos Aspekty Molekularne i genetyczne rozwoju oka
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-7-6
5/2021
Beata Olszewska Synteza i technologia środków leczniczych w teorii i praktyce
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-8-3
MONOGRAFIA_06_2021
6/2021
Bogusława Pietrzak, Paulina Chacz, Karolina Wenerska, Paulina Kantorosińska, Ewa Zwierzyńska Briwaracetam i lakozamid – nowe leki przeciwpadaczkowe, nowe perspektywy wykorzystania ich aktywności farmakologicznej
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-9-0
MONOGRAFIA_07_2021
7/2021
Filip Bielec, Aleksandra Kuczyńska, Agnieszka Kiryszewska-Jesionek, Monika Bigos, Anna Michalak, Janina Łucja Grzegorczyk, Dorota Pastuszak-Lewandoska Non-specific immune response in NSCLC patients: an analysis of TNF-α and cathelicidin LL-37 serum concentrations after lobectomy
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-2-1
MONOGRAFIA_08_2021_cz_I
8(1)/2021
Aleksandra Kudrycka, Aleksandra Małolepsza, Urszula Karwowska, Maciej Ciebiada, Wojciech Kuczyński Questionnaires for sleep disorder assessment. Part 1: Obstructive Sleep apnea, sleepiness and insomnia
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-0-7
MONOGRAFIA_08_2021_cz_II
8(2)/2021
Aleksandra Kudrycka, Aleksandra Małolepsza, Urszula Karwowska, Maciej Ciebiada, Wojciech Kuczyński Questionnaires for sleep disorder assessment. Part 2: Sleep-related movement disorders and circadian rhytm sleep disorders
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-1-4
MONOGRAFIA_09_cz_I
9(1)/2021
Redakcja naukowa: Magdalena Kwaśniewska, Kamila Pasternak-Mnich Wybrane aspekty diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Część 1
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-3-8
MONOGRAFIA_09_cz_II
9(2)/2021
Redakcja naukowa: Magdalena Kwaśniewska, Kamila Pasternak-Mnich Wybrane aspekty diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Część 2
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-4-5
MONOGRAFIA_10_2021
10/2021
Iwona Rozpara, Iwona Głowacka, Dorota Piotrowska Synteza fosforylowanych nitronów oraz ich zastosowania
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-8-3
MONOGRAFIA_11_2021
11/2021
Liwia Lebelt, Iwona Głowacka, Dorota Piotrowska Pochodne kwasu glutaminowego jako ligandy metabotropowych receptorów glutaminergicznych
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-6-9
MONOGRAFIA_12_2021
12/2021
Aleksandra Karmańska Wielokierunkowe działanie witaminy D
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-7-6
MONOGRAFIA_13_2021
13/2021
Piotr Michel, Monika Anna Olszewska Gaultheria procumbens L. (Ericaceae) – profil fitochemiczny, aktywność biologiczna i potencjał fitoterapeutyczny
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-9-0
MONOGRAFIA_14_2021__cz_01__OKLADKA
14(1)/2021
Redakcja naukowa: Kamila Pasternak-Mnich, Jolanta Kujawa Wpływ wybranych rodzajów aktywności zawodowej i pozazawodowej na jakość życia związaną ze zdrowiem. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-02-8
MONOGRAFIA_14_2021__cz_02__OKLADKA
14(2)/2021
Redakcja naukowa: Kamila Pasternak-Mnich, Jolanta Kujawa Wpływ wybranych rodzajów aktywności zawodowej i pozazawodowej na jakość życia związaną ze zdrowiem. Część II
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-03-5
MONOGRAFIA_14_2021__cz_03__OKLADKA-scaled
14(3)/2021
Redakcja naukowa: Kamila Pasternak-Mnich, Jolanta Kujawa Wpływ wybranych rodzajów aktywności zawodowej i pozazawodowej na jakość życia związaną ze zdrowiem. Część III
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-04-2
MONOGRAFIA_15_2021__cz_01__OKLADKA
15(1)/2021
Redakcja naukowa: Dariusz Timler, Maria Bartczak Medycyna ratunkowa i edukacja z wykorzystaniem symulacji. Część I. Medycyna ratunkowa
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-00-4
MONOGRAFIA_15_2021__cz_02__BARTCZAK
15(2)/2021
Redakcja naukowa: Dariusz Timler, Maria Bartczak Medycyna ratunkowa i edukacja z wykorzystaniem symulacji. Część II. Edukacja z wykorzystaniem symulacji
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-01-1
MONOGRAFIA_16_2021__STOMATOLOGIA__OKLADKA
16(1)/2021
Redakcja naukowa: MONIKA ŁUKOMSKA-SZYMAŃSKA Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-05-9
MONOGRAFIA_17_2021__cz_01__okladka
17(1)/2021
Redakcja naukowa: MONIKA ŁUKOMSKA-SZYMAŃSKA Problemy współczesnej medycyny. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-06-6
MONOGRAFIA_17_2021__cz_02__okladka
17(2)/2021
Redakcja naukowa: MONIKA ŁUKOMSKA-SZYMAŃSKA Problemy współczesnej medycyny. Część II
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-07-3
MONOGRAFIA_18_2021__BROSZKIEWICZ__okladka
18/2021
Marzenna Broszkiewicz, Dorota Kaleta, Kinga Polańska, Wojciech Drygas Teaching medical students about smoking cessation and reducing exposure to second-hand smoke in patients – four-year experiences at the Medical University of Łódź
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-08-0