Dla Autorów

Poradnik dobrych praktyk

Poradnik przeznaczony jest dla autorów publikacji naukowych i został przygotowany przez dwoje pracowników Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi. Jego celem jest zaznajomienie przyszłych autorów prac naukowych z podstawowymi informacjami związanymi zarówno z poszukiwaniem odpowiedniego miejsca do wydania swojej pracy (pod kątem parametryzacji, widoczności, współpracy, cytowalności itp.), jak również poprawności językowej (polskiej i angielskiej) oraz z edytorskiego punktu widzenia (struktury tekstu naukowego). Poradnik składa się z dwóch części.

 


01

Opublikuj i nie zgiń. Jak wybrać dobre miejsce do publikacji?

(mgr Agnieszka Goszczyńska)

W tej części autorzy dowiedzą się, jaki wpływ na cytowalność i finansowanie badań ma jakość ich publikacji, odpowiednio oznaczone autorstwo i współautorstwo oraz na czym polega instytucjonalna polityka otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych obowiązująca na naszej Uczelni. Dokładnie opisano także kolejne kroki, jakie należy podjąć, aby wybrać odpowiednio punktowane i wiarygodne miejsce naszej publikacji – wydawnictwo dla monografii oraz
czasopismo dla artykułu.

Autorzy znajdą tu także narzędzia AI przydatne w wyborze odpowiedniego czasopisma dla swojego artykułu, dowiedzą się również, jak uniknąć drapieżnych czasopism.

 


02

Od koncepcji do efektu. Pisanie tekstów naukowych

(mgr Magdalena Kokosińska)

Ta część Poradnika skupia się na strukturze tekstu naukowego, wskazując na kluczowe elementy każdej pracy oraz ich zawartość, przedstawia również mniej i bardziej oczywiste miejsca poszukiwań dla literatury naukowej, niezbędnej, by zbudować bibliografię pracy i odnaleźć wartościowe źródła. Przedstawiono także dwa najpopularniejsze style bibliograficzne, używane w pracach z zakresu medycyny i nauk pokrewnych (Vancouver i Harvard), zaś w końcowej części przedstawiono wartościowe źródła związane z poprawnością językową – zarówno dla języka polskiego, jak i angielskiego.

 

2024 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi