O nas

Redakcja

Opieka merytoryczna

prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak
Prorektor ds. Rozwoju Nauki i Współpracy Międzynarodowej

 


Rada Naukowa

dr hab. n.farm. Monika A. Olszewska – Redaktor naczelna
Nauki farmaceutyczne

prof. dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska – Zastępca Redaktor naczelnej
Nauki medyczne, w tym stomatologia i badania podstawowe

prof. dr hab. n.med. Iwona Cygankiewicz
Nauki medyczne, w tym specjalności kliniczne

dr hab. n. o zdrowiu Małgorzata Pikala
Nauki o zdrowiu

 


Członkowie redakcji

dr n.med. Paulina Hejduk

mgr inż. Witold Kozakiewicz

mgr Magdalena Kokosińska – sekretarz redakcji, redakcja i korekta tekstów polskich

lic. Anna Sikorska – redakcja i korekta tekstów polskich

mgr Katarzyna Kraska – redakcja i korekta tekstów angielskich

dr n.farm. Magdalena Rutkowska – redakcja techniczna

mgr Tomasz Przybył – grafika i skład

2024 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi