Aktualności

Nabór rozdziałów do 2 części monografii „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach 2 tomu recenzowanej monografii naukowej „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”. Celem planowanej monografii jest obszerne przedstawianie wyzwań, przed którymi stoi współczesna stomatologia.

Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny.

Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją dla Autorów UMedical Reports. Propozycje rozdziałów należy nadsyłać z wykorzystaniem pliku zgłoszeniowego na adres editorial@reports.umed.pl. W korespondencji z redakcją należy powołać się na tytuł monografii.

Termin naboru: 31.10.2022 r.

 

Dotychczas opublikowany tom:

Część 1

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi