Aktualności

Nabór rozdziałów do 3 części monografii „Problemy współczesnej medycyny”

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach recenzowanej monografii naukowej „Problemy współczesnej medycyny”. Celem monografii jest prezentacja możliwie szerokiego spektrum problemów, które stoją przed naukami medycznymi, naukami o zdrowiu i naukami farmaceutycznymi.

Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny.

Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją dla Autorów UMedical Reports. Propozycje rozdziałów należy nadsyłać z wykorzystaniem pliku zgłoszeniowego na adres editorial@reports.umed.pl. W korespondencji z redakcją należy powołać się na tytuł monografii.

Termin naboru: 31.10.2022 r.

 

Dotychczas opublikowane tomy:

Część 1

Część 2

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi