Aktualności

Pierwsze publikacje w UMedical Reports

Z przyjemnością informujemy o dwóch pierwszych publikacjach, które ukazały się w naszej serii. Obie są już dostępne w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej Cybra.

Monografia dr Magdaleny Łysakowskiej, dr Iwony E. Głowackiej oraz prof. Doroty G. Piotrowskiej pt. „Pochodne chinazolino-2,4-dionu – synteza i aktywność biologiczna” dotyczy związków niezwykle istotnych ze względu na swoje szerokie działanie w odniesieniu do aktywności biologicznej, m.in. przeciwnowotworowej, przeciwwirusowej, przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybiczej, hipotensyjnej, hipoglikemicznej, przeciwdrgawkowej. W swojej pracy Autorki przedstawiły dotychczasowe osiągnięcia w zakresie syntezy biologicznie aktywnych pochodnych chinazolino-2,4-dionu oraz podsumowały osiągnięte do tej pory modyfikacje jego struktury.
DOSTĘP

Druga praca nosi tytuł „Innowacyjny model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i prewencyjnego u osób z zaburzeniami czynnościowymi kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego” i została zredagowana przez dr. Tomasza Adamczewskiego oraz prof. Jolantę Kujawę. Wśród autorów rozdziałów znajdują się: dr Tomasz Adamczewski, dr Anna Puzder, dr Kamila Gworys, mgr Beata Pietrzak, mgr Gabriela Figas, mgr Agnieszka Zawadzka-Fabijan, mgr Jowita Gasztych, mgr Aleksandra Saryusz-Wolska, lek. Dorota Lis-Studniarska.

Monografia prezentuje zagadnienia dotyczące diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa w oparciu o nowy produkt – VRneck SOLUTION. Według założeń twórców system ma zarówno umożliwić ocenę zaburzeń wspomnianych odcinków kręgosłupa, jak również wspomóc terapię i trening pacjenta dzięki wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji.
DOSTĘP

Obie prace można pobrać z naszej strony z zakładki Publikacje.

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi