Aktualności

Nabór rozdziałów do monografii wieloautorskiej „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach recenzowanej monografii naukowej „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”. Celem planowanej monografii jest obszerne przedstawianie wyzwań, przed którymi stoi współczesna stomatologia.

Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny.

Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją dla Autorów UMedical Reports.

W korespondencji z redakcją należy powołać się na roboczy tytuł monografii „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”.

Termin naboru: 31.08.2021 r. 

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia monografii.

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi