Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Aktualności
monety
27.09.2021

Przedłużenie terminu zwolnienia z opłaty publikacyjnej

Informujemy, że decyzją Władz Uczelni termin zwolnienia autorów z opłaty publikacyjnej został przedłużony do 31 grudnia 2021 roku. Zapraszamy do składania prac w UMedical Reports.

Czytaj więcej »
News
23.09.2021

Pierwsze publikacje w UMedical Reports

Z przyjemnością informujemy o dwóch pierwszych publikacjach, które ukazały się w naszej serii. Obie są już dostępne w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej Cybra. Monografia dr Magdaleny Łysakowskiej, dr Iwony E. Głowackiej oraz prof. Doroty G. Piotrowskiej pt. "Pochodne chinazolino-2,4-dionu – synteza i aktywność biologiczna" dotyczy związków niezwykle istotnych ze względu…

Czytaj więcej »
05.07.2021

Nabór rozdziałów do monografii wieloautorskiej “Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach recenzowanej monografii naukowej „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”. Celem planowanej monografii jest obszerne przedstawianie wyzwań, przed którymi stoi współczesna stomatologia. Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny. Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją dla Autorów UMedical Reports.…

Czytaj więcej »