Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Aktualności
stomatologia
22.02.2022

Nabór rozdziałów do 2 części monografii “Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach 2 tomu recenzowanej monografii naukowej „Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego”. Celem planowanej monografii jest obszerne przedstawianie wyzwań, przed którymi stoi współczesna stomatologia. Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny. Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją dla…

Czytaj więcej »
lekarz
15.02.2022

Nabór rozdziałów do 3 części monografii “Problemy współczesnej medycyny”

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do składania rozdziałów w ramach recenzowanej monografii naukowej „Problemy współczesnej medycyny”. Celem monografii jest prezentacja możliwie szerokiego spektrum problemów, które stoją przed naukami medycznymi, naukami o zdrowiu i naukami farmaceutycznymi. Nadsyłane rozdziały mogą mieć charakter przeglądowy lub eksperymentalny. Wszystkie manuskrypty powinny być przygotowane zgodnie…

Czytaj więcej »
23.12.2021

Komunikat dotyczący opłaty publikacyjnej

Informujemy, że zwolnienie z opłaty publikacyjnej w UMR zostaje przedłużone do 31 marca 2022 roku. Od 1.04.2022 r. opłata za publikację monografii autorskiej będzie wynosiła 1500 PLN (+VAT) dla autorów spoza Uczelni i 1000 PLN (+VAT) dla autorów afiliowanych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W przypadku rozdziału w monografii wieloautorskiej…

Czytaj więcej »