Publikacje

Publikacje

1/2021
Łysakowska Magdalena, Głowacka Iwona, Piotrowska Dorota Pochodne chinazolino-2,4-dionu – synteza i aktywność biologiczna
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-2-1
MONOGRAFIA_02_2021
2/2021
Redakcja naukowa: Tomasz Adamczewski, Jolanta Kujawa Innowacyjny model postępowania diagnostyczno-terapeutycznego i prewencyjnego u osób z zaburzeniami czynnościowymi kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-3-8
3/2021
Lias Saed, Ewa Olechnowicz, Ewa Balcerczak, Marek Mirowski, Aleksandra Sałagacka-Kubiak Znaczenie białek HMGA1, HMGA2 i HMGB1 oraz ich genów w raku płuca
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-4-5
4/2021
Monika Kujawa-Hadryś, Józef Kobos Aspekty Molekularne i genetyczne rozwoju oka
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-7-6
5/2021
Beata Olszewska Synteza i technologia środków leczniczych w teorii i praktyce
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-8-3
MONOGRAFIA_06_2021
6/2021
Bogusława Pietrzak, Paulina Chacz, Karolina Wenerska, Paulina Kantorosińska, Ewa Zwierzyńska Briwaracetam i lakozamid – nowe leki przeciwpadaczkowe, nowe perspektywy wykorzystania ich aktywności farmakologicznej
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-961774-9-0
MONOGRAFIA_07_2021
7/2021
Filip Bielec, Aleksandra Kuczyńska, Agnieszka Kiryszewska-Jesionek, Monika Bigos, Anna Michalak, Janina Łucja Grzegorczyk, Dorota Pastuszak-Lewandoska Non-specific immune response in NSCLC patients: an analysis of TNF-α and cathelicidin LL-37 serum concentrations after lobectomy
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-2-1
MONOGRAFIA_08_2021_cz_I
8(1)/2021
Aleksandra Kudrycka, Aleksandra Małolepsza, Urszula Karwowska, Maciej Ciebiada, Wojciech Kuczyński Questionnaires for sleep disorder assessment. Part 1: Obstructive Sleep apnea, sleepiness and insomnia
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-0-7
MONOGRAFIA_08_2021_cz_II
8(2)/2021
Aleksandra Kudrycka, Aleksandra Małolepsza, Urszula Karwowska, Maciej Ciebiada, Wojciech Kuczyński Questionnaires for sleep disorder assessment. Part 2: Sleep-related movement disorders and circadian rhytm sleep disorders
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-1-4
MONOGRAFIA_09_cz_I
9(1)/2021
Redakcja naukowa: Magdalena Kwaśniewska, Kamila Pasternak-Mnich Wybrane aspekty diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Część 1
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-3-8
MONOGRAFIA_09_cz_II
9(2)/2021
Redakcja naukowa: Magdalena Kwaśniewska, Kamila Pasternak-Mnich Wybrane aspekty diagnostyki, profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych. Część 2
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-4-5
MONOGRAFIA_10_2021
10/2021
Iwona Rozpara, Iwona Głowacka, Dorota Piotrowska Synteza fosforylowanych nitronów oraz ich zastosowania
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-8-3
MONOGRAFIA_11_2021
11/2021
Liwia Lebelt, Iwona Głowacka, Dorota Piotrowska Pochodne kwasu glutaminowego jako ligandy metabotropowych receptorów glutaminergicznych
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-6-9
MONOGRAFIA_12_2021
12/2021
Aleksandra Karmańska Wielokierunkowe działanie witaminy D
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-7-6
MONOGRAFIA_13_2021
13/2021
Piotr Michel, Monika Anna Olszewska Gaultheria procumbens L. (Ericaceae) – profil fitochemiczny, aktywność biologiczna i potencjał fitoterapeutyczny
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-963099-9-0
MONOGRAFIA_14_2021__cz_01__OKLADKA
14(1)/2021
Redakcja naukowa: Kamila Pasternak-Mnich, Jolanta Kujawa Wpływ wybranych rodzajów aktywności zawodowej i pozazawodowej na jakość życia związaną ze zdrowiem. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-02-8
MONOGRAFIA_14_2021__cz_02__OKLADKA
14(2)/2021
Redakcja naukowa: Kamila Pasternak-Mnich, Jolanta Kujawa Wpływ wybranych rodzajów aktywności zawodowej i pozazawodowej na jakość życia związaną ze zdrowiem. Część II
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-03-5
MONOGRAFIA_14_2021__cz_03__OKLADKA-scaled
14(3)/2021
Redakcja naukowa: Kamila Pasternak-Mnich, Jolanta Kujawa Wpływ wybranych rodzajów aktywności zawodowej i pozazawodowej na jakość życia związaną ze zdrowiem. Część III
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-04-2
MONOGRAFIA_15_2021__cz_01__OKLADKA
15(1)/2021
Redakcja naukowa: Dariusz Timler, Maria Bartczak Medycyna ratunkowa i edukacja z wykorzystaniem symulacji. Część I. Medycyna ratunkowa
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-00-4
MONOGRAFIA_15_2021__cz_02__BARTCZAK
15(2)/2021
Redakcja naukowa: Dariusz Timler, Maria Bartczak Medycyna ratunkowa i edukacja z wykorzystaniem symulacji. Część II. Edukacja z wykorzystaniem symulacji
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-01-1
MONOGRAFIA_16_2021__STOMATOLOGIA__OKLADKA
16(1)/2021
Redakcja naukowa: MONIKA ŁUKOMSKA-SZYMAŃSKA Diagnostyka i leczenie chorób układu stomatognatycznego. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-05-9
MONOGRAFIA_17_2021__cz_01__okladka
17(1)/2021
Redakcja naukowa: MONIKA ŁUKOMSKA-SZYMAŃSKA Problemy współczesnej medycyny. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-06-6
MONOGRAFIA_17_2021__cz_02__okladka
17(2)/2021
Redakcja naukowa: MONIKA ŁUKOMSKA-SZYMAŃSKA Problemy współczesnej medycyny. Część II
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-07-3
MONOGRAFIA_18_2021__BROSZKIEWICZ__okladka
18/2021
Marzenna Broszkiewicz, Dorota Kaleta, Kinga Polańska, Wojciech Drygas Teaching medical students about smoking cessation and reducing exposure to second-hand smoke in patients – four-year experiences at the Medical University of Łódź
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-08-0
MONOGRAFIA_01_2022__PAZIK
1/2022
Milena Pązik, Marek Mirowski, Ewa Balcerczak Current approach to non-small cell lung cancer diagnosis and treatment – a short review
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-11-0
MONOGRAFIA_02_2022__BRUCHAJZER
2/2022
Elżbieta Bruchajzer Zawodowe narażenie na związki chemiczne w salonach kosmetycznych i kosmetologicznych
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-10-3
MONOGRAFIA_03_cz1_2022
3(1)/2022
Janusz P. Sikora, Przemysław Przewratil, Dariusz Zawadzki Ratunkowe leczenie obrażeń ciała w traumatologii dziecięcej. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-12-7
MONOGRAFIA_03_cz2_2022
3(2)/2022
Janusz P. Sikora, Magdalena Lewandowska, Paweł Polityło, Anna Wysocka Ratunkowe leczenie obrażeń ciała w traumatologii dziecięcej. Część II
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-13-4
MONOGRAFIA_04_2022__PRUSZYNSKA
4/2022
Magdalena Pruszyńska, Sławomir K. Tadeja, Marcin Świątczak, Joanna Kostka Zastosowanie interfejsów wirtualnych i innych cyfrowych technologii w rehabilitacji
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-15-8
MONOGRAFIA_05_2022__BIGOS
5/2022
Monika Bigos, Filip Bielec, Agnieszka Kiryszewska-Jesionek, Aleksandra Kuczyńska, Monika Łysakowska, Marek Schmidt, Izabela Szczerba, Beata Zarzycka, Jolanta Żurawska-Olszewska, Dorota Pastuszak-Lewandoska Bakteriologia medyczna – najważniejsze patogeny
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-21-9
MONOGRAFIA_06_2022__PATRZYK__okladka
6/2022
Sebastian Patrzyk, Anna Woźniacka Sztuczna Inteligencja w medycynie
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-09-7
7/2022
Joanna Jastrzębska, Bolesław T. Karwowski Pandemia wirusa SARS-COV-2 sto lat po pandemii wirusa AH1N1 – historia lubi się powtarzać
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-22-6
8(1)/2022
Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek Najczęstsze powikłania ciąży. Część I
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-14-1
8(2)/2022
Agata Karowicz-Bilińska, Urszula Kowalska-Koprek Najczęstsze powikłania ciąży. Część II
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-17-2
MONOGRAFIA_01_2023__PEKALA_SOBOW
1/2023
Krzysztof Pękala, Tomasz Sobów Wiarygodność kliniczna wybranych narzędzi samoopisowych (kwestionariuszy) w rozpoznawaniu depresji
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-27-1
MONOGRAFIA_02_2023__BIGOS
2/2023
Monika Bigos, Małgorzata Brauncajs, MagdalenaKonieczka, Anna Michalak-Wikalińska, Sylwia Moskwa, Dorota Pastuszak-Lewandoska Bakteriologia ogólna
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-25-7
MONOGRAFIA_03_2023__WRZESINSKA_okladka
3/2023
Magdalena Wrzesińska Tworzenie innowacji w edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-29-5
MONOGRAFIA_04_2023__MARZEC_okladka
4/2023
Leszek Marzec Pierwsza pomoc i pomoc medyczna przedszpitalna w oparzeniach u dzieci
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-24-0
MONOGRAFIA_05_2023__CHMIEL_okladka
5/2023
Anna Chmiel-Bociąga, Rafał Owsianik, Krzysztof Nowak Subiektywna ocena wydolności stawów kolanowych po rekonstrukcji więzadła krzyżowo przedniego
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-30-1
MONOGRAFIA_06_2023__TROCHA
6/2023
Aleksandra Trocha, Dorota G. Piotrowska, Iwona E. Głowacka Aktywność biologiczna aminofosfonianów – najnowsze osiągnięcia
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-33-2
MONOGRAFIA_07_2023__okladka
7/2023
Redakcja naukowa: Monika Łukomska-Szymańska Problemy współczesnej medycyny. Część III
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-26-4
MONOGRAFIA_08_2023__okladka
8/2023
Magdalena Łysakowska, Dorota Gabriela Piotrowska, Iwona Elżbieta Głowacka Aktywność biologiczna sfunkcjonalizowanych izoksazolidyn
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-34-9
MONOGRAFIA_09_2023__okladka
9/2023
Łukasz Nikel Zastosowanie terapii EEG neurofeedback w leczeniu zaburzeń psychicznych i niektórych schorzeń
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-35-6
10/2023
Magdalena Grabkowska-Drużyc, Dorota G. Piotrowska, Iwona E. Głowacka, Aktywność biologiczna azetydyn-2-onów – najnowsze doniesienia
Wydanie Pierwsze ISBN 978-83-67198-38-7