Redakcja

prof. dr hab. n.med. Monika Łukomska-Szymańska

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia, profesor Uczelni, Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Nauczania Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego, członek Prezydium Rady Nauk Medycznych, kierownik InterChemMed Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Łódzkich Uczelni Publicznych na Wydziale Lekarskim UM w Łodzi. Jest specjalistą z zakresu protetyki stomatologicznej oraz stomatologii zachowawczej z endodoncją. Odbyła staże szkoleniowe i naukowe m.in. w Niemczech, Hiszpanii i USA. Zainteresowania naukowe i kliniczne koncentrują się wokół materiałoznawstwa stomatologicznego, zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, endodoncji mikroskopowej, stomatologii adhezyjnej. Współpracuje z Politechniką Łódzką, Politechniką Śląską, Politechniką Krakowską, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz uczelniami medycznymi w Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Indiach i Peru. Recenzent licznych czasopism naukowych. Członek Komitetu Naukowego Czasopisma Protetyka Stomatologiczna/Prosthodontics, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej.

Profile autorskie:
https://publons.com/researcher/1280744/monika-lukomska-szymanska/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54398086300

 

2023 © Uniwersytet Medyczny w Łodzi